Các khóa học

Tiếng Anh Tổng Quan


Mục tiêu giúp học viên giao tiếp tiếng Anh rõ ràng, chuẩn chỉnh và chính xác. Đồng thời biết cách tương tác và phản xạ bằng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội hàng ngày

Chi tiết các khóa học

Tiếng Anh Thương Mại


Phù hợp với học viên muốn cải thiện tiếng Anh dành cho công việc. Mỗi một bài học mô phỏng lại một tình huống diễn ra trong công sở. Học viên sẽ được áp dụng lý thuyết vào thực tế, tự tin khi giao tiếp với sếp và đồng nghiệp tại công ty

Chi tiết các khóa học

Tiếng Anh Công nghệ thông tin


Tiếng Anh Dành Cho Quản Lý Công Nghệ được thiết kế phục vụ cho đối tượng học viên làm việc trong ngành công nghệ thông tin và có nhu cấu sử dụng cũng như cải thiện tiếng Anh trong bối cảnh kinh doanh công nghệ. Nội dung bài học bao gồm việc ứng dụng đa dạng ngôn ngữ sử dụng cũng như kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc công nghệ thông tin. Chương trình học tạo môi trường giúp học viên cải thiện các kỹ năng như thuyết trình, lắng nghe chủ động, tư duy hệ thống và tư duy phản biện, v.v

Chi tiết các khóa học