Tiếng Anh Công nghệ thông tin G6

Tiếng Anh Công nghệ thông tin G6
  ADVANCED

Tiếng Anh Công nghệ thông tin G6
Level : G6 (Advanced)

 

Mục tiêu khóa học:

Tiếng Anh Công nghệ thông tin G6 được thiết kế cho những người học trình độ nâng cao trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể xử lý một cách hiệu quả các cuộc thảo luận liên quan đến công việc, đưa ra các phản hồi hữu ích mang tính xây dựng, mô tả chi tiết các kế hoạch và dự định trong tương lai, thể hiện mức độ đồng ý và phản đối trong một cuộc tranh luận, đưa ra lời khuyên về nhiều chủ đề khác nhau.


 

Mục tiêu học tập:

● Có khả năng dẫn dắt và tham gia các buổi thuyết trình một cách chủ động và hiệu quả.

● Có thể mô tả rõ ràng và ngắn gọn một sản phẩm hoặc dịch vụ trong lĩnh vực của mình.

● Có khả năng dẫn dắt và xử lý các cuộc thảo luận trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

● Có thể đưa ra phản hồi đi kèm với các lập luận (ví dụ: so sánh kết quả với kỳ vọng, thảo luận về hiệu suất).

● Có thể mô tả chi tiết các kế hoạch và dự định trong tương lai, đưa ra mức xác suất.

● Có thể đưa những kinh nghiệm cá nhân có liên quan vào một cuộc trò chuyện để minh họa cho quan điểm của mình.

● Có thể bày tỏ ý kiến trong các cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội đương thời và các vấn đề thời sự.

● Có thể mô tả các mục tiêu bằng cách sử dụng nhiều cách biểu đạt khác nhau.

● Thể hiện sự đồng ý và không đồng ý bằng nhiều cách nói khác nhau.

● Có thể xây dựng một chuỗi các lập luận hợp lý.

● Có thể giới thiệu quan điểm mới về chủ đề đang thảo luận.

● Có thể đề xuất làm một chuỗi hành động và đưa ra lý do.

 

Thông tin khoá học
Lesson 1 Product Overview

Lesson 2 Product Performance

Lesson 3 Predicting Issues

Lesson 4 Examining Solutions

Lesson 5 Future Product Development

Lesson 6 Practice and Evaluation

Lesson 7 Leading a Discussion

Lesson 8 Illustrating a Point

Lesson 9 Shifting the Focus

Lesson 10 Summarizing the Actions

Lesson 11 Pitching an Idea

Lesson 12 Practice and Evaluation

Lesson 13 Expressing Appreciation

Lesson 14 Constructive Criticism

Lesson 15 Positive Feedback

Lesson 16 Measurement of Success

Lesson 17 Recommending the Next Course of Action

Lesson 18 Practice and Evaluation

Lesson 19 Personal Goal Setting

Lesson 20 Project Goals

Lesson 21 Company’s Goals

Lesson 22 Mission Statement

Lesson 23 Communicating Visions

Lesson 24 Practice and Evaluation

Lesson 25 Giving Advice

Lesson 26 Sensitive Matters

Lesson 27 Receiving Advice

Lesson 28 Responding to Unwanted Advice

Lesson 29 Advice Session

Lesson 30 Practice and Evaluation

Lesson 31 Introducing Perspectives

Lesson 32 Agreement

Lesson 33 Disagreement

Lesson 34 Apologizing

Lesson 35 Handling an Argument

Lesson 36 Practice and Evaluation


Những điều bạn nên biết

  • Học với máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh
  • Cần trang bị Internet với tốc độ đường truyền tối thiểu là 3Mbps
  • Cần trang bị camera trước, tai nghe có microphone
  • Cần đăng ký trước lịch học
  • Có thể huỷ lịch học đã đặt nếu cảm thấy bất tiện
  • Có thể chọn lựa giáo viên yêu thích
  • Tương tác trực tiếp với giáo viên, chú trọng vào việc luyện nói
  • (để biết thêm thông tin, bấm vào đây)