Tiếng Anh Công nghệ thông tin G3

Tiếng Anh Công nghệ thông tin G3
  INTERMEDIATE

Tiếng Anh Công nghệ thông tin G3
Level : G3 (Intermediate)

 

Mục tiêu khóa học:

Tiếng Anh Công nghệ thông tin  G3 được thiết kế cho những người thuộc trình độ sơ trung cấp trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể đưa ra mô tả ngắn gọn rõ ràng về các kế hoạch và thỏa thuận, thảo luận các vấn đề và đề xuất giải pháp trong các cuộc họp và mô tả chi tiết về công việc cũng như trách nhiệm và nhiệm vụ của mình cho đồng nghiệp và nhừng người khác.


 

Mục tiêu học tập:

● Có thể mở đầu và tham gia vào các cuộc trò chuyện trong các buổi họp và các sự kiện kinh doanh.

● Có thể diễn đạt các kế hoạch hoặc dự định bằng một mô tả ngắn gọn về các sự kiện và hoạt động sẽ diễn ra.

● Có thể chỉ ra và truyền tải các ý chính của cuộc thảo luận bằng những giải thích rõ ràng và các thông tin ngắn gọn.

● Có thể yêu cầu và đưa ra nhận xét về dự án với những nhận xét mang tính xây dựng cũng như đưa ra lý do và đề xuất cho đồng nghiệp.

● Có thể đưa ra các đề xuất đơn giản cho một chuỗi hành động với các tình huống quen thuộc.

● Có thể mô tả ngắn gọn các số liệu và hình ảnh.

 

Thông tin khoá học

Lesson 1 Agenda

Lesson 2 Updates

Lesson 3 Priority

Lesson 4 Problems and Solutions

Lesson 5 Next Step

Lesson 6 Practice and Evaluation

Lesson 7 Need Analysis

Lesson 8 Product Description

Lesson 9 Developers

Lesson 10 Product Testing

Lesson 11 Maintenance

Lesson 12 Practice and Evaluation

Lesson 13 Opening a Session

Lesson 14 Describing Figures and Visual Aids

Lesson 15 Making Interruption

Lesson 16 Suggesting

Lesson 17 Presenting a Point

Lesson 18 Practice and Evaluation

Lesson 19 Conversation Starter

Lesson 20 Talking About Jobs

Lesson 21 Discussing Projects

Lesson 22 Event Invitations

Lesson 23 Getting Contacts

Lesson 24 Practice and Evaluation

Lesson 25 Asking for Feedback

Lesson 26 Positive Feedback

Lesson 27 Constructive Comments

Lesson 28 Retrospective

Lesson 29 Follow-Up

Lesson 30 Practice and Evaluation

Lesson 31 User Requirements

Lesson 32 Prioritizing

Lesson 33 Giving Briefs

Lesson 34 Recommending Next Steps

Lesson 35 Dealing with Urgent Requests

Lesson 36 Practice and Evaluation

Những điều bạn nên biết

  • Học với máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh
  • Cần trang bị Internet với tốc độ đường truyền tối thiểu là 3Mbps
  • Cần trang bị camera trước, tai nghe có microphone
  • Cần đăng ký trước lịch học
  • Có thể huỷ lịch học đã đặt nếu cảm thấy bất tiện
  • Có thể chọn lựa giáo viên yêu thích
  • Tương tác trực tiếp với giáo viên, chú trọng vào việc luyện nói
  • (để biết thêm thông tin, bấm vào đây)